Belangrijk !!!

De wekelijkse vergaderingen gaan elke donderdag door om 20u00. plaats: "Pakenhof" Pakenstraat 83, 3001 Heverlee.

Onze maandelijkse bestuursvergaderingen gaan door in het Kwartier Cdt De Hemptinne te Heverlee. (Blok R, SOR)

 Wie zijn wij:

Wij zijn de Regionale Vriendenkring Leuven van gebrevetteerde Para's en/of Commando's. Allen zijn we trots dat we gediend hebben in Belgische of Buitenlandse eenheden.

Wie kan lid worden?

Zij die een “A” brevet Commando en/of Parachutist in de schoot van het Belgisch Leger bekomen hebben en die eervol gediend hebben kunnen effectief lid worden. Anderen kunnen sympathisant worden.

Maandelijkse schietbeurten:

Activiteiten 2022

Elke eerste maandag van de maand.

Telkens van 19u00 tot 22u00.

Bekijk onze activiteiten voor het jaar 2022