Belangrijk !!!

1. De wekelijkse vergaderingen gaan elke donderdag door om 20u00. plaats: "Pakenhof" Pakenstraat 83, 3001 Heverlee.

Onze maandelijkse bestuursvergaderingen gaan door in het Kwartier Cdt De Hemptinne te Heverlee. (Blok R, SOR) en waar ook niet bestuursleden aanwezig mogen zijn. Deze moeten wel Johnny WILLEMS (gegevens zie bestuur) verwittigen.Overlijden van Arthur BAILEY
Hij was de laatste Parachutist WOII. Lid van 'POMPEY Branch' Portmouth. Jaarlijks was Arthur aanwezig, ook vorig jaar, op onze samenkomst gedurende de P.R.A. Day en steeds met de glimlach.
Zijn begrafenis heeft plaats in de Kathedraal van Portsmouth op 23 februari om 14.45.
Onze vriendenkring zal een delegatie zenden.

 

Arthur BAILEY zoals wij hem gekend hebben. Steeds die lach, fier en nooit klagen. Aan zijn rechter zijde GenMaj Chip CHAPMAN Voorzitter van de POMPEY Branch.


Wie zijn wij:

Wij zijn de Regionale Vriendenkring Leuven van gebrevetteerde Para's en/of Commando's. Allen zijn we trots dat we gediend hebben in Belgische of Buitenlandse eenheden.

Wie kan lid worden?

Zij die een “A” brevet Commando en/of Parachutist in de schoot van het Belgisch Leger bekomen hebben en die eervol gediend hebben kunnen effectief lid worden. Anderen kunnen sympathisant worden.

Maandelijkse schietbeurten:

Activiteiten 2024

Elke eerste maandag van de maand.

Telkens van 19u00 tot 22u00.

Bekijk onze activiteiten voor het jaar 2024