Belangrijk !!!

De wekelijkse vergaderingen gaan elke donderdag door om 20u00. plaats: "Pakenhof" Pakenstraat 83, 3001 Heverlee.

Onze maandelijkse bestuursvergaderingen gaan door in het Kwartier Cdt De Hemptinne te Heverlee. (Blok R, SOR) en waar ook niet bestuursleden aanwezig mogen zijn. Deze moeten wel Johnny WILLEMS (gegevens zie bestuur) verwittigen.

 


Overlijden van Kol or Pierre DESPRECHIEN.


Oorlogsvrijwilliger, veteraan van het SAS Regiment, Cie Commandant van de 2e Cie 1 Para,               S3 COMRU, Korpscommandant van de TrgCe Para en voormalig voorzitter van de ANPCV.
Zijn begrafenis vond plaats op woensdag 28 september 2022 om 11 uur in de kerk Notre Dame de Grâces, 2 Av du Chant d'Oiseau in St Pieter's Woluwé.


Wie zijn wij:

Wij zijn de Regionale Vriendenkring Leuven van gebrevetteerde Para's en/of Commando's. Allen zijn we trots dat we gediend hebben in Belgische of Buitenlandse eenheden.

Wie kan lid worden?

Zij die een “A” brevet Commando en/of Parachutist in de schoot van het Belgisch Leger bekomen hebben en die eervol gediend hebben kunnen effectief lid worden. Anderen kunnen sympathisant worden.

Maandelijkse schietbeurten:

Activiteiten 2022

Elke eerste maandag van de maand.

Telkens van 19u00 tot 22u00.

Bekijk onze activiteiten voor het jaar 2022