Belangrijk !!!

1. De wekelijkse vergaderingen gaan elke donderdag door om 20u00. plaats: "Pakenhof" Pakenstraat 83, 3001 Heverlee.

Onze maandelijkse bestuursvergaderingen gaan door in het Kwartier Cdt De Hemptinne te Heverlee. (Blok R, SOR) en waar ook niet bestuursleden aanwezig mogen zijn. Deze moeten wel Willy Veltmans (gegevens zie bestuur) verwittigen.
Wie zijn wij:

Wij zijn de Regionale Vriendenkring Leuven van gebrevetteerde Para's en/of Commando's. Allen zijn we trots dat we gediend hebben in Belgische of Buitenlandse eenheden.

Wie kan lid worden?

Zij die een “A” brevet Commando en/of Parachutist in de schoot van het Belgisch Leger bekomen hebben en die eervol gediend hebben kunnen effectief lid worden. Anderen kunnen sympathisant worden.

Maandelijkse schietbeurten:

Activiteiten 2024

Elke eerste maandag van de maand.

Telkens van 19u00 tot 22u00.

Bekijk onze activiteiten voor het jaar 2024