Maandelijkse schietbeurten:

Maandag:  7 november, 5 december.

Uur:

19u00 tot 22u00

Adres:

Verenigde Pistoolschutters Grizzly

Budasteenweg 9, 1830 Machelen

Voorwaarden:

* Voldoen aan de wettelijke voorwaarden.

* Lid zijn van de schuttersclub.