Maandelijkse schietbeurten:

Maandag: 1 juli, 2 september, 7 oktober en 4 november

Sluiting schietstand verlofperiode 21 juli tem 17 augustus 2019

Uur:

19u00 tot 22u00

Adres:

Verenigde Pistoolschutters Grizzly

Budasteenweg 9, 1830 Machelen

Voorwaarden:

* Voldoen aan de wettelijke voorwaarden.

* Lid zijn van de schuttersclub.