Oprichting en doel:

 

Op 12 juni 1980 nam Staf Mertens, toen Majoor SBH, het initiatief een vriendenkring Para-Commando in het Leuvense te stichten. Hij was zich bewust van het feit dat in de streek van Leuven een belangrijk potentieel van oudgedienden Para-Commando aanwezig was en dat de noodzakelijkheid bestond deze mensen in en vereniging onder te brengen, gebruik makend van de bestaande nationale structuren.
De oproep werd in diverse streekkranten gepubliceerd met de bedoeling alle oud Parachutisten, Commando’s en Paracommando’s die een “A” brevet Commando en/of “A” brevet Parachutist in de schoot van het Belgisch Leger bekomen hadden en eervol gediend, terug samen te brengen in een vriendenkring. In een later stadium werden ook sympathisanten en kadetten, onder strenge voorwaarden, toegelaten.

 

Het werd een succes. Uit Leuven maar ook van buiten Leuven, Tienen, Aarschot, Vilvoorde, Diest enz…werd aan de oproep gevolg gegeven, en weldra bood zich een kern van mensen aan die als gewezen of actieve Para-Commando’s het mooie weer van onze vriendenkring zouden maken. . De eerste vergadering had plaats op 12 Juni 1980 in Café ‘Groenveld’ aan de Tervuurse Poort te Leuven. 25 oudgedienden van het Regiment Para-Commando’s waren aanwezig

 

Eerste opdracht was, een bestuur samenstellen en aanvraag indienen tot herkenning bij het Nationaal Bureau van de A.N.P.C.V. (Amicale Nationale Para-Commando Vriendenkring) te Brussel, waar de hoofdzetel gesitueerd is.

 

De Nationale beheerraad van de A.N.P.C.V. erkende de nieuwe vereniging als, A.N.P.C.V. Regionale Leuven en had zich tot doel gesteld in het raam van de A.N.P.C.V. alles in het werk te stellen de Para-Commando tradities evenals de grondwettelijke vrijheden van de Belgische Gemeenschap te vrijwaren en te verdedigen.

 

Het leden aantal evolueerde van 25 in 1980 tot meer dan 120 in 2018. Elk jaar vielen er spijtig genoeg leden weg, doch kwamen er leden bij.

Besturen:

 

Gedurende gans ons bestaan werd onze Regionale Leuven door verschillende besturen geleid.

 

Van 12 Juni 1980 tot 25 Juni 1982

Vz. Maj.Staf Mertens (1), Srt: Lt (Res) Eric de Neeff, Kas: Lt. (Res) Christian Goidts

 

Van 25 Juni 1982 tot 29 Maart 1984.

Vz. Lt. (Res) Eric de Neeff, (2) Srt. Charles Lamin, Kas Lt. Christian Goidts (3)

 

Van 29 Maart 1984 tot 18 December 1986.

Vz. Charles Lamin (4), Srt. Christian Vandeput, Kas Jos Aerts.

 

Van 18 December 1986 tot Februari 1992.

Vz. 1Sgt(Res) Christian Vandeput (5) , Srt. Jacques Grauls, Kas Jos Aerts.(1990) vanaf 1990 Willy Deweer.

 

Van Februari 1992 tot December 1992

Vz. Louis Crab (6) tot Mei 1992 ontslag, Srt. en d.d. Vz Guido Ruppol, Kas Willy Deweer.

 

Van December 1992 tot December 1998

Vz. Jacques Grauls (7), Srt. François Cuypers, Kas Willy Deweer

 

Van December 1998 tot September 2004.

Vz. Ere Kol SBH bd Staf Mertens (8), Srt. Jozef Van den Eynde, Kas. 1Sgt(Res) Willy Van Loo.

 

Van September 2004 tot Januari 2017.

Vz. 1SgtMaj (Res) or Christian Vandeput (9), Srt. Jozef Van den Eynde (tot 2003), Frans Claes, Kas 1Sgt (Res) Willy Van Loo.

 

Vanaf Januari 2017 tot Januari 2018.

Vz. Roger Robert, Srt. Jos Aerts, Kas Willy Van Loo (10)

 

Vanaf Januari 2018

Vz. Roger Robert, Srt. Jos Aerts, Kas Dominique (Dompy) De Geest

 

(1) Door de benoeming van Majoor Staf Mertens tot CO van het 1ste Bataljon Parachutisten opgevolgd door Lt(Res) de Neeff.

(2) Door de voorbereiding van Lt (Res) Eric de Neeff voor examen tot Majoor (Res) opgevolgd door Charles Lamin.

(3) Door de voorbereiding van Lt (Res) Christian Goidts voor examen tot Majoor (Res) opgevolgd door Jozef Aerts.

(4) Door beroepsverplichtingen werd Charles Lamin opgevolgd door 1Sgt (Res) Chrstian Vandeput.

(5) Door zijn militaire verplichtingen (cursus B1) in het Reserve Kader werd 1Sgt (Res) Chrstian Vandeput opgevolgd door Louis Crab.

(6) Door ontslag werd opgevolgd door Jacques Grauls.

(7) Stelde zijn plaats ter beschikking.

(8) Wegens politieke verplichtingen werd opgevolgd door 1SgtMaj (Res) Chris Vandeput.

(9) Na jaren van inspanning, meer dan een verdiende rust en werd opgevolgd door Roger ROBERT

(10) Door overlijden Willy Van Loo

Activiteiten:

 

Er werden talrijke sociale en sportieve activiteiten ingericht en er word deelgenomen aan eerdere gebeurtenissen van vaderlandslievende aard. 

Hier een kleine bloemlezing

1981:     Onze allereerste uitstap. Een reis naar de ‘Beekse Bergen’ en vervolgens naar het Airborne

              Museum te Arhnem.

1982:     Deelname aan de viering 40ste Verjaardag Parachutisten en Commando’s te Diest en Namen.

               Schaal A.N.P.C.V. Regionale Leuven werd toegekend aan het beste peloton dat zich inzage van groepssporten de beste heeft                         getoond. (Interne competitie onder de verschillende pelotons).

               Deze moest jammerlijk door het zware programma van het 1ste Bn Para. afgevoerd worden.

1983:     Start van onze deelname aan de “Golden Spike”

1984:     Herdenking 20 Jaar Operatie Stan & Paulis ook” Operation Red & Black Dragon” genoemd.

               Eerste deelname aan het St. Michel viering door de Union Nationale des Parachutistes (Fr) te Parijs.

               Eerste deelneme aan de herdenking “Battle of the Bulge” Hoton - Bure

               Inhuldiging van ons lokaal in de Vital Decosterstraat te Leuven.

1985:    Op 23 en 24 November werd voor het eerst een mars ingericht. De Red & Black Dragon March was geboren. Dit ter herinnering                     aan de gewapende humanitaire operaties te Stanleystad en Paulis. Eerste uitgave met een deelnemersveld van 96 en is                                   uitgegroeid tot heden tot 1250 deelnemers.

              Inrichting van “Devils Raid” in Meerdaal bos. Afgevoerd wegens gebrek aan deelnemers uit andere regionalen.

1986:    Eerst deelname aan de “Airborne Forces Day” te Aldershot (UK).

              In September beschikken wij van ons eigen vaandel geschonken door Garage Gewelt.

1987:    Deelname aan de 45ste verjaardag van het Regiment ParaCdo  en 40 jaar TrgC Para

              Kunsttentoonstelling in ons lokaal van Bruno Foltin

             Verwelkoming van Britse oudgedienden van het Parachute Regiment met ontvangst op het stadhuis van Leuven. Deelname aan                   de herdenking te Hoton en Bure “Battle of the Bulge” en om te eindigen een bezoek aan de brouwerij Artois.

             Tentoonstelling van Para kentekens van gans de wereld. Eigendom van Jozef Vanden Eynde

1988:   Deelname aan de jaarlijkse Airborne Forces day te Aldershot UK, Battle of the Bulge en andere.

1989:   Deelname aan de jaarlijkse Airborne Forces day te Aldershot UK, Battle of the Bulge en andere.

1990:   Herdenking van ons 10-jarig bestaan door een tweedaagse viering in het Kwartier Kapitein De Hemptinne te Heverlee, met                             deelnamen van het 1ste Bn Parachutisten, een peloton Air Commandos en verschillende andere regionalen.

             Bezoek met onze Engelse Parachutisten aan de Brouwerij “De Kluis” te Hoegaarden.

1993:   Verbroedering met ”Amicale Parachutistes de la Lorraine” Nancy (Frankrijk), onder het erevoorzitterschap van de alom gekende                     Franse Generaal Bigeard

1993:   Eerste herdenking de dood van SAS Lt Charles Mathijs, in de aanwezigheid van Kolonel Blondeel.

             Reis naar Normandië: Herdenking 50 jaar “D DAY”.

2006: Ons lokaal in zeer slechte staat en dank aan de toenmalige RSM Chris Lauwers, kregen wij huisvesting in het Kwartier ‘Kapitein De                 Hemptinne’ te Heverlee.

2009:  Eerste contact met de U.N.P. (Union National des Parachutistes) Section 591 Lille Fr.

2010:   Een zwarte bladzijde in ons bestaan. Wegens herstructurering van het Belgisch Leger, werden wij verplicht onze twee klein                              lokaaltjes te verlaten.

             Ook bij onze Britse vrienden leden onder de hervormingen. De Regimenten gelegerd in Aldershot werden verspreid over de UK.

             Hervatting van ons bezoek aan de Airborne Forces Day en verbroedering met de Engelse Parachutisten uit Portsmouth (Pompey                  Branch).

                Verbroedering met de Regionale Brabant.

                Verbroedering met de Union Nationale des Parachutistes van Lille (Fr) section 591.

2012:  Eerste deelname aan de grensoverschrijdende contacten bij de regionale Menen en deelname aan de ‘Special Last Post’ in Ieper;

2015:  Deelname aan de ‘Slag bij Fromelles’ Fr waar duizenden Australische soldaten hun leven lieten of gewond geraakten.

2016:  Deelname aan de N.A.V.O. Memorial te Fréthun (Fr). Dit is het unieke ‘Memorial’ in Europa.

2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 Onderhoud van de bestaande contacten

Sociale-sportieve- en

vaderlandslievende activiteiten:

 

Vanaf 1985 worden er jaarlijks B.B.Q. en mosselfestijnen ingericht om onze kas te spijzen en kunnen wij rekenen op een talrijke opkomst.

Jaarlijks organiseren van onze ‘Red & Black Dragon March’ en deelname aan 21 Juli, 11 en 15 November, Breendonck, Geheim Leger…enz.

Samen met de regionalen Antwerpen en Brabant organiseren wij het feest van onze patroonheilige St. Michael te Brussel.

Ons tijdschrift:

 

Eerder “Go or Die” genoemd daarna A.N.P.C.V. Regionale Leuven. Zeer nederig begonnen in maandelijkse uitgaven en heden uitgegroeid tot een volwaardig tijdschrift. Het bevat max 40 blz in kleur. Ons driemaandelijks tijdschrift, gedrukt in 200 exemplaren, wordt nu verspreid over leden, verschillende regionale en alle eenheden deel uitmakend van de S.O.R. Special Operation Regiment.

Het doel bestaat erin zo ruim mogelijk informatie verstrekken over het wel en wee van onze regionale Leuven, de Nationale A.N.P.C.V. en de Para en Commando-eenheden.

Besluit:

 

We menen te mogen stellen, dat onze regionale, dankzij de verschillende besturen, de leden en niet vergeten onze sponsors gedurende deze 42 jaar van bestaan, erin geslaagd zijn om van onze regionale een succesvolle regionale te maken.

Sponsors:

 

BANDEN A&G Staatsbaan, 4C  3210 - Lubbeek

BLOEMENRIJK Mechelsesteenweg, 182 3020 - Herent.

BOLS Mosselbedrijf Mechelsesteenweg, Kampenhout

BRASERIE PAKENHOF  Pakenstraat, 61  3001 - Heverlee

CHRISTENS Marc Zuivel & Dranken,  Bevekomsestraat, 5  3360 - Bierbeek.

ELAERTS Glashandel BVBA Naamsesteenweg, 63 3052 - Blanden.

I.T.S. Systems Solutions. Diestsestraat, 183  3270 - Scherpenheuvel

M & N uit sympathie

SIT and SLEEP Tervuursevest, 30  3000 - Leuven.

TARTINNE BAR Geldenaaksebaan,  482   3001 - Heverlee

VAN DER MEERSCH Ramen, deuren, rolluiken en sectionale poorten Rillaarsesteenweg;  134  3390  -  Tielt-WingeTielt-Winge.

VELTMANS,Algemene renovatie werken Binnen & Buiten 0485 125 508  /  047407610975