Ons tijdschrift:

Eerder “Go or Die” genoemd daarna A.N.P.C.V. Regionale Leuven. Zeer nederig begonnen in maandelijkse uitgaven en heden uitgegroeid tot een volwaardig tijdschrift. Het bevat max 40 blz in kleur. Ons driemaandelijks tijdschrift, gedrukt in 180 exemplaren, wordt nu verspreid over leden, verschillende regionale en alle eenheden deel uitmakend van de S.O.R. Special Operation Regiment.

Het doel bestaat erin zo ruim mogelijk informatie verstrekken over het wel en wee van onze regionale Leuven, de Nationale A.N.P.C.V. en de Para en Commando-eenheden.

Hieronder kan u per jaar ons tijdschrift bekijken en downloaden. Dit enkel voor betalende leden. ( Wachtwoord kan je vinden in het tijdschrift. Elk jaar zal dit gewijzigd worden.)