Wie kan lid worden?

 

Zij die een “A” brevet Commando en/of “A” brevet Parachutist in de schoot van het Belgisch Leger bekomen hebben en die eervol gediend hebben kunnen effectief lid worden. Zij betalen een jaarlijks lidgeld van € 20 (EFF).

Wie beantwoordt aan gelijklopende vereisten maar die gebrevetteerd werd in een land deel uitmakend van de NATO wordt eveneens aangenomen als vreemd effectief lid (EFF).

Jongelingen met zin voor avontuur kunnen ook bij ons terecht vanaf 16 tot 23 jaar als kadet. Zij betalen een jaarlijks lidgeld van € 7.50  (KAD).

Zij die onze vriendenkring appreciëren en hem willen steunen kunnen dit doen door sympathiserend lid te worden met storting van een jaarlijkse bijdrage van € 30 (SYM)

Lidgelden:

Para-Commando's oudgedienden en beroeps:          20 euro

Cadetten:                                                                              7,50 euro

Sympathisanten:                                                                 30 euro

Rekeningnummer:

BE28 0010 8937 9920